Παραγωγή Προιόντων

Παραγωγοί γενόσημων φαρμάκων με ειδίκευση εισπνευστήρων MDI και ρινικών ψεκασμών

Στη Medicair, προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις παραγωγής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Οι εγκαταστάσεις μας μπορούν να αναλάβουν έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Σε μια σύγχρονη εγκατάσταση είμαστε σε θέση να παρασκευάσουμε προϊόντα σε στερεή, ημιστερεή και υγρή μορφή, OTC και συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε θεσπίσει αυστηρά μέτρα διασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν που βγαίνει από τις εγκαταστάσεις μας είναι υψηλής ποιότητας και ακολουθεί όλους τους κανονισμούς και τις πολιτικές καταχώρισης.

Με την ικανότητα παραγωγής μας σε 18 εκατομμύρια κουτιά, θεωρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα να είναι η εξειδίκευσή μας στην παραγωγή των ακόλουθων προϊόντων:

– MDI εισπνευστήρες

– Φαρμακευτικά σπρέι για εξωτερική χρήση

– BOV ιατρικές συσκευές

Αναπτυσσόμαστε και αναβαθμιζόμαστε συνεχώς και είμαστε ανοιχτοί σε καινούριες συνεργασίες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να ακούσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, και μπορεί να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία μας.