Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Συμμετέχουμε σε δράσεις με σεβασμό απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Συμμετέχουμε σε δράσεις με σεβασμό απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον

Η Medicair επιθυμεί και επενδύει στη δημιουργία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε εφαρμόσει ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης για την εταιρική ευθύνη. Εργαζόμαστε ενεργά για τη δημιουργία και καθιέρωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες μας, την κοινότητά μας και το περιβάλλον.

Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

– Συμμόρφωση με όλα τα τοπικά και διεθνή πρότυπα, όσων αφορά στις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

– Ισχυρή εστίαση στην κουλτούρα της εταιρείας για την υγεία και την ασφάλεια.

– Παροχή αποτελεσματικών λύσεων στους πελάτες μας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον.

– Εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, όπου είναι δυνατόν.

– Συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μας για την εξεύρεση περισσότερων τρόπων βελτίωσης των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

– Συνεργασία με Οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.