Φαρμακευτικά προϊόντα

Γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα

Φαρμακευτικά προϊόντα

Γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η Medicair διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και ευρύ κατάλογο γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει θεραπευτικές κατηγορίες όπως αλλεργιολογία, πνευμονολογία, γαστρεντερολογία, Κ.Ν.Σ., ογκολογία, ουρολογία, δερματολογία, ορθοπεδική, καρδιολογία, διαβητολογία και ανεπάρκεια αίματος. Τα φαρμακευτικά προϊόντα μας είναι σε μορφή δισκίων, καψουλών, πόσιμων υγρών, συσκευών εισπνοής, ρινικών,αλοιφών και ενέσιμων , καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών μορφών.

Inhalers

wdt_ID Product Molecule Form Strenght
2 FLIXOCORT FLUTICASONE PROPIONATE MDI, Metered-Dose Inhaler 125 mcg/Dose, 120 Doses
6 BOCACORT FLUTICASONE PROPIONATE MDI, Metered-Dose Inhaler 250 mcg/Dose, 120 Doses
7 RINOSOL BECLOMETASONE MDI, Metered-Dose Inhaler 250 mcg/Dose, 200 Doses
8 SALMENT SALMETEROL XINAFOATE MDI, Metered-Dose Inhaler 25 mcg/Dose, 120 Doses
9 BRONCOVENT IPRATROPIUM BROMIDE MDI, Metered-Dose Inhaler 20 mcg/Dose, 200 Doses
18 PULMIHAL BUDESONIDE MDI, Metered Dose Inhaler 200 mcg/Dose, 200 Doses

Allergology & Pulmonology

Nasal

wdt_ID Product Molecule Form Strength
2 FLIXOCORT FLUTICASONE PROPIONATE Meter Dose Nasal Spray 50mcg/Dose, 60 Doses
3 FLIXOCORT FLUTICASONE PROPIONATE Meter Dose Nasal Spray 50mcg/Dose, 120 Doses
5 RINOSOL BECLOMETASONE Meter Dose Nasal Spray 50 mcg/Dose, 200 Doses
8 SERBO BUDESONIDE Meter Dose Nasal Spray 100 mcg/Dose, 200 Doses
11 NASATRIM TRIAMCINOLONE ACETONIDE Meter Dose Nasal Spray 55 mcg/Dose, 120 Doses

Oral Solid

wdt_ID Product Molecule Form Strength
2 HABITEK Cetirizine Hydrochloride Tablet 10 mg
3 SINGUMENT-S Montelukast Chewable Tablet 4 mg, 5 mg
5 SINGUMENT-S Montelukast Tablet 10 mg

Oral Liquid

wdt_ID Product Molecule Form Strength
2 PIRVER Prednisolone Oral Solution 1 mg/ml 60 ml – 120 ml, 5 mg/ml 30 ml – 60 ml, 10 mg/ml 30 ml – 60 ml

Antifungal

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 ASSOSEPT-S Itraconazole Oral Solution 10 mg/ml, 150 ml
2 AZZOL-S Fluconazole Capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg

Antibiotic

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 DISITHROM Azithromycin Tablet 500 mg
2 LABENTROL Ciprofloxacin Tablet 500 mg
11 MACROLID-S Roxithromycin Tablet 300 mg
13 SANICET Clarithromycin Tablet 500 mg

Analgesic - Antiflamatory

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 ADMIRAL Tenoxicam Capsule 20 mg
10 RAFREDA Mefenamic Acid Oral Suspension 250 mcg/5ml, 150ml
11 PHILIPON-S Meloxicam Tablet 15mg
13 PARSOL Paracetamol Oral Solution 500 mg/ 5 ml, 150 ml

Blood Deficiency

wdt_ID Product Molecule Form Strength
3 LIZOCALCIO Folinic Acid Capsule 15 mg
6 DASOLAN-S CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Hard Liquid Capsule 10000 IU, 25000 IU
7 CONTRESOL CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Oral Solution Monodose 25000 IU, 50000 IU, 100000 IU
8 CONTRESOL CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Oral Solution Drops 10000 IU / ml

Cardiology

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 ATORMAX Atorvastatin Tablet 40 mg
2 ATORPLUS Atorvastatin Tablet 20 mg
3 DASOGREL-S Clopidogrel Tablet 75 mg
4 EXTRASTATIN Simvastatin Tablet 20mg, 40 mg
11 ROSUVANOX Rosuvastatin Calcium Tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg
12 GOLASAN Losartan Potassium Tablet 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg
13 MAXARTAN Hydroclorothiazide, Losartan Potassium Tablet (50+12,5) mg, (100+25) mg
14 NELCONIL Nitrendipine Tablet 20 mg
15 ROVERIN Irbesartan Tablet 150 mg, 300 mg
17 QUIVER Ezetimbe Tablet 10mg
18 ROVERIN PLUS Irbesartan + HCTZ Tablet 150 mg + 12.5 mg, 300 mg + 12.5 mg, 300 mg + 25 mg
19 EKLIPO EZETIMIBE + ROSUVASTATIN Tablet 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg, 10 mg + 20 mg, 10 mg + 40 mg

Dermatology

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 VIOPLEX-T Bacitracin, Neomycin Sulfate Cutaneous Spray, Powder (1338.22+103.80)IU/G
2 BETACORT Betamethasone, Fusidic Acid Cream 2.0%+0.1% (W/W)
5 BOTADERM Ketoconazole Medical Shampoo 2% W/W
7 PANDERM Fluprednidene Acetate, Miconazole Nitrate Cream 0.1%+2% W/W
10 TERILAM Terbinafine Tablet 250 mg
11 FLIXOCORT Fluticasone Cream 0.5%

CNS

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 BELASPERDAL-S Risperidone Tablet 2 mg, 3 mg
2 BELASPERDAL-S Risperidone Oral Solution 1 mg/1 ml, 100 ml
4 LANAMONT Buspirone Hydrochloride Tablet 10 mg
9 MEMOMAX-S Venlafaxine Modified release hard Capsules 75 mg, 150 mg
10 MEMASOLV MEMANTINE HYDROCHLORIDE Tablet 10 mg, 20 mg
11 NEPANIZIL Donepezil Hydrochloride Tablet 5 mg, 10 mg
12 RIVAGMIN RIVASTIGMINE Oral Solution 2 mg/1 ml, 120 ml
13 ANEPROSIL Galantamine Oral Solution 4 mg/1 ml, 100 ml

Glucocorticoid Therapy

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 PIRVER Prednisolone Oral Solution 1 mg/ml 60 ml – 120 ml, 5 mg/ml 30 ml – 60 ml, 10 mg/ml 30 ml – 60 ml
2 SUOMICON Dexamethasone Oral Solution 10 mg/5 ml - 50 ml, 20 mg/5 ml, 30 ml

Diabetology

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 ADINSULIN-S Glimepiride Tablet 3 mg, 4 mg
2 GLUCOFORMIN Metformin Syrop 850 mg/5 ml,150ml- 300ml

Gastroenterology

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 ASSOPROL Omeprazole Capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg
2 LANCIPROL Lansoprazole Capsule 15 mg, 30 mg

Orthopedic - Musculo Skelatal System

wdt_ID Product Molecule Form Strength
12 DIFOSFON-S Risedronate Sodium Tablet 35 mg
14 ZILIPROL Diclofenac Sodium Cutaneous Solution 1.5% w/w
16 CAPSAXIN Capsaicin Cream 0.08%

Oncology

wdt_ID Product Molecule Form Strength
1 SETRODAN Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Tablet 4 mg, 8 mg
3 SUOMICON Dexamethasone Oral Solution 10 mg/5 ml - 50 ml, 20 mg/5 ml - 30 ml

New Products

wdt_ID Molecule Form Strength
1 CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Hard Liquid Capsule 10000 IU, 25000 IU
2 CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Oral Solution Monodose 25000 IU, 50000 IU, 100000 IU
3 CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) Oral Solution Drops 10000 IU PER ml
4 PREDNISOLONE Oral Solution 1 mg/ml 60 ml – 120 ml, 5 mg/ml 30 ml – 60 ml, 10 mg/ml 30 ml – 60 ml
5 DEXAMETHASONE Oral Solution 10 mg/5 ml - 50 ml, 20 mg/5 ml - 30 ml
14 PARACETAMOL Oral Solution 500 mg/ 5 ml, 150 ml
15 MAGNESIUM OXIDE Effervescent Tablet 498 mg
16 CAPSAICIN Cream 0.08%
17 GALANTAMINE Oral Solution 4 mg/1 ml, 100 ml
18 ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg
19 EZETIMIBE Tablet 10 mg
20 EZETIMIBE + ROSUVASTATIN Tablet 10mg + 5mg, 10mg + 10mg, 10mg + 20mg, 10mg + 40mg
21 METFORMIN Syrop 850 mg/5 ml, 150 ml - 300ml