Διεθνής διανομή των προϊόντων μας

Διανομή των προϊόντων μας σε 40 χώρες

Διεθνής διανομή των προϊόντων μας

Διανομή των προϊόντων μας σε 20 χώρες

Με τα χρόνια έχουμε αποκτήσει ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τη διεθνή διανομή και οικοδομήσαμε σταθερές συνεργασίες με διεθνείς ειδικούς του κλάδου. Η στρατηγική διανομής μας ξεπερνά τα συνηθισμένα, καθώς παρακολουθούμε στενά τις διαφορετικές αγορές, διερευνάμε τις αναδυόμενες τάσεις και αναζητούμε επίμονα νέες ευκαιρίες.