Διανομή στην Ελλάδα

Η έμπειρη ομάδα των συνεργατών μας γνωρίζει άριστα την τοπική αγορά φαρμάκων

Διανομή στην Ελλάδα

Η έμπειρη ομάδα των συνεργατών μας γνωρίζει άριστα την τοπική αγορά φαρμάκων

Στα 20 χρόνια εμπειρίας μας στην ελληνική αγορά, έχουμε αποκτήσει βαθιά γνώση και οικοδομήσαμε συνεργασίες που μας κρατούν ενήμερους με τις τελευταίες τάσεις της υγείας. Η αφοσιωμένη ομάδα ιατρικών και φαρμακευτικών εκπροσώπων μας είναι εξειδικευμένοι στις ανάγκες της τοπικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων. Το Τμήμα Πωλήσεων & Μάρκετινγκ αποτελείται από 60 εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την Ελλάδα επισκέπτοντας περισσότερους από 15.000 γιατρούς και πάνω από 4.000 φαρμακεία

Η Medicair προσφέρει με επιτυχία υπηρεσίες μάρκετινγκ και διανομής σε διεθνείς εταιρείες στην ελληνική αγορά. Γνωρίζουμε πώς να θέτουμε σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους ,εγγυώντας σίγουρα αποτελέσματα. Η σοβαρή και επαγγελματική μας προσέγγιση σας εγγυάται έναν στρατηγικό εταίρο για την επιτυχία σας στην ελληνική αγορά.