Διασφάλιση ποιότητας

Ακολουθούμε τα υψηλότερων προτύπα ποιότητας και ασφάλειας

Για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, εφαρμόζουμε μια σειρά διαδικασιών και αυστηρών μέτρων, ελέγχων και αναθεωρήσεων. Οι σημερινές Good Manufacturing Practices, “GMP” της βιομηχανίας εφαρμόζονται αυστηρά και η Medicair ακολουθεί την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία, από την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το τέλος.

Οι άρτιες εγκαταστάσεις παραγωγής σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής και τις ολοκληρωμένες διαδικασίες μας, συμβάλλουν στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα μας.