Εισπνεόμενα και Σπρέι

Παραγωγοί γενόσημων φαρμάκων με ειδίκευση εισπνευστήρων MDI και ρινικών ψεκασμών

Εισπνεόμενα και σπρέι

Η Medicair ειδικεύεται στην κατασκευή εισπνεόμενων MDI, ρινικών σπρέι, Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών σπρέι. Οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και η εξιδεικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας βάζουν σε μια εκλεκτή κατηγορία με πολύ λίγες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη που κατασκευάζουν αυτού του είδους προϊόντα. Οι φαρμακευτικοί συνεργάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από την εμπεριστατωμένη εμπειρία και τις βαθιές γνώσεις μας σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και διανομή σύγχρονων, ασφαλών, οικονομικών εισπνευστήρων και σπρέι που προτιμούν οι ασθενείς.

wdt_ID Product Molecule Form Strenght
2 FLIXOCORT FLUTICASONE PROPIONATE MDI, Metered-Dose Inhaler 125 mcg/Dose, 120 Doses
6 BOCACORT FLUTICASONE PROPIONATE MDI, Metered-Dose Inhaler 250 mcg/Dose, 120 Doses
7 RINOSOL BECLOMETASONE MDI, Metered-Dose Inhaler 250 mcg/Dose, 200 Doses
8 SALMENT SALMETEROL XINAFOATE MDI, Metered-Dose Inhaler 25 mcg/Dose, 120 Doses
9 BRONCOVENT IPRATROPIUM BROMIDE MDI, Metered-Dose Inhaler 20 mcg/Dose, 200 Doses